VOP en VOS
VOP en VOS

VOP en VOS

Sinds 2005 werken de besturen voor voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden samen in het zogenaamde VO Platform (VOP). Het initiëren en coördineren van regionaal overleg op relevante thema’s ziet het VOP als belangrijkste taak. Vooral bij zaken die gemeentelijk beleid betreffen is het VO Platform het eerste aanspreekpunt.
In het regionaal Schoolleidersberaad (VOS) zijn alle rectoren en directeuren van de scholen die samenwerken in VOP-verband verenigd.

Website en inlog

Op de website vosvop.nl is met een persoonlijke inlog nadere informatie te vinden over het regionale platform.

Secretariaat

Stichting VO Haaglanden voert het secretariaat van VOP en VOS.
Secretaris: mevrouw drs. I. Paardekooper

Telefoon                070 426 26 26
Email                     ipaardekooper@vohaaglanden.nl

Aangesloten schoolbesturen

De volgende schoolbesturen zijn aangesloten bij het VO Platform

 • Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
 • Stichting Het Rijnlands Lyceum
 • Stichting Lucas Onderwijs
 • Stichting Scholengroep Spinoza
 • Stichting Scholengroep Den Haag Zuid-West
 • Stichting Pleysier College VSO
 • Stichting VO Haaglanden
 • Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
 • Stichting Wellant
 • Vereniging Het 's Gravenhaags Christelijk Lyceum
 • Vereniging Vrijzinnig-Christelijk Lyceum