Medezeggenschap
GMR

GMR

De stichting VO Haaglanden heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar medewerkers, ouders en leerlingen de gelegenheid hebben om mee te denken over beleidszaken die een bovenschools karakter hebben. De leden van de GMR worden gekozen door de MR leden van de afzonderlijke scholen.

GMR leden per 1 januari 2018

school naam geleding lid/plv lid
Dalton Den Haag Peter van den Boom (voorzitter) personeel lid
  Kiki Abels  leerling  lid
  Tineke Alsemgeest-Vremeijer personeel plv lid
De Einder Marlies Meijer personeel lid
  Anneke Freeke personeel plv lid
Haganum Doreen van der Post personeel lid
  Marieke Huber ouder lid
  King Ling personeel plv lid
HML Sophie Bravenboer personeel lid
  Jet van der Steen leerling lid
Johan de Witt Sg Andrea de Bakker personeel lid
  Khalid Aakil ouder lid
  Marloes den Heijer personeel plv lid
  Kees van den Berg ouder plv lid
Lyceum Ypenburg Jeanette Rontberg personeel lid
  Manisha Mangal leerling lid
  Marieke Destilo personeel plv lid
  Audrey van Roode ouder plv lid
Maerlant-Lyceum Jessie Doensen personeel lid
  Daan Smulders leerling lid
  Christiaan de Regt personeel plv lid
Maris College Robert van der Zwart personeel lid
  Ton van der Burg ouder lid
  Alkan Demirel ouder plv lid
Rijswijks Lyceum/VVC Maarten Honkoop personeel lid
  Fatima Nassralla leerling lid
  Sander van der Leij personeel plv lid
Segbroek Robert Schween personeel lid
  Ailmi Mohammed leerling lid
  Hoky Bastmeyer personeel plv lid
  Elke Mulder ouder plv lid