Medezeggenschap
GMR

GMR

De stichting VO Haaglanden heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar medewerkers, ouders en leerlingen de gelegenheid hebben om mee te denken over beleidszaken die een bovenschools karakter hebben. De leden van de GMR worden gekozen door de MR leden van de afzonderlijke scholen.

GMR leden per 1 maart 2022

Dalton Den Haag Peter van den Boom (voorzitter) personeel lid
  Camiel Schaaf leerling/ouder lid
  Inge Runhaar personeel plv lid
  Julia van den Oetelaar leerling/ouder plv lid
De Einder Anneke Freeke personeel lid
  Merel Langeler ouder lid
Haganum Tina van der Straaten personeel lid
  Bilal El Allouchi leerling lid
  vacature personeel plv
  vacature ouder/leerling plv
HML Sophie Bravenboer personeel lid
  Jeanette Houwink Ten Cate personeel plv
  Ulla de Wreede ouder lid
Johan de Witt Sg Aziz Bouyahyoaui personeel lid
  Dennyhaila Birginia leerling lid
  Vera Zielstra personeel plv
  Ikram El Baroudi ouder plv
Lyceum Ypenburg Jeanette Rontberg personeel lid
  vacature leerling/ouder lid
  Michel de Neef personeel plv lid
  Fleur Goezinne ouder plv lid
Maerlant-Lyceum Bregje Bergvoet personeel lid
  Harriet van Rijs ouder lid
  Deirdre Boer personeel plv lid
  Peter van der Scheer ouder plv 
Maris College Robert van der Zwart (secretaris) personeel lid
  Carina Tettero ouder lid
  vacature personeel plv
  vacature leerling/ouder plv
Rijswijks Lyceum/VVC Maarten Honkoop personeel lid
  Jonathan van de Wal leerling lid
  Sander van der Leij personeel plv
  vacature leerling/ouder plv
Segbroek College Hoky Bastmeijer personeel lid
  Marleen Vermin ouder lid
  Esther Koert personeel  plv
  vacature leerling/ouder plv