Medezeggenschap
GMR

GMR

De stichting VO Haaglanden heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar medewerkers, ouders en leerlingen de gelegenheid hebben om mee te denken over beleidszaken die een bovenschools karakter hebben. De leden van de GMR worden gekozen door de MR leden van de afzonderlijke scholen.

GMR leden per 1 december 2016

school naam geleding lid/plv lid
Dalton Den Haag Peter van den Boom (voorzitter) personeel lid
       
  Tineke Alsemgeest-Vremeijer personeel plv lid
       
De Einder Marlies Meijer personeel lid
  Anneke Freeke personeel plv lid
Haganum Doreen van der Post personeel lid
  Marieke Huber ouder lid
  King Ling personeel plv lid
HML Sophie Bravenboer personeel lid
  Jet van der Steen leerling lid
       
Johan de Witt Sg      
  Khalid Aakil ouder lid
  Stan Becker personeel plv lid
Lyceum Ypenburg      
  Marieke Destilo personeel plv lid
  Jeanette Rontberg personeel plv lid
  Audrey van Roode ouder plv lid
Maerlant-Lyceum Jessie Doensen personeel lid
       
  Christiaan de Regt personeel plv lid
Maris College Robert van der Zwart personeel lid
       
  Ton van der Burg ouder plv lid
Rijswijks Lyceum/VVC Maarten Honkoop personeel lid
  Ilse Schaaf leerling lid
  Sander van der Leij personeel plv lid
Segbroek Robert Schween personeel lid
       
  Hoky Bastmeyer personeel plv lid
  Elke Mulder ouder plv lid