Medezeggenschap
GMR

GMR

De stichting VO Haaglanden heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar medewerkers, ouders en leerlingen de gelegenheid hebben om mee te denken over beleidszaken die een bovenschools karakter hebben. De leden van de GMR worden gekozen door de MR leden van de afzonderlijke scholen.

GMR leden per 1 oktober 2020

Dalton Den Haag Peter van den Boom (voorzitter) personeel lid
  Camiel Schaaf leerling/ouder lid
  Inge Runhaar personeel plv lid
  Julia van den Oetelaar leerling/ouder plv lid
De Einder Anneke Freeke personeel lid
  Bram Mens personeel lid
Haganum Tina van der Straaten personeel lid
  Bilal El Allouchi leerling lid
HML Sophie Bravenboer personeel lid
  Titia Pijnacker Hordijk leerling plv lid
  Ulla de Wreede ouder lid
Johan de Witt Sg Aziz Bouyahyoaui personeel lid
  Dennyhaila Birginia leerling lid
  Vera Zielstra personeel plv
  Ikram El Baroudi ouder plv
Lyceum Ypenburg Jeanette Rontberg personeel lid
  Muhammed Ali Güler leerling lid
  Michel de Neef personeel plv lid
  Fleur Goezinne ouder plv lid
Maerlant-Lyceum Bregje Bergvoet personeel lid
  Harriet van Rijs ouder lid
  Deirdre Boer personeel plv lid
  Peter van der Scheer ouder plv 
Maris College Robert van der Zwart (secretaris) personeel lid
Rijswijks Lyceum/VVC Maarten Honkoop personeel lid
  Sander van der Leij personeel plv lid
  Jonathan van de Wal leerling lid
Segbroek College Hoky Bastmeijer personeel lid
  Esther Koert personeel  plv lid