Medezeggenschap
GMR

GMR

De stichting VO Haaglanden heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar medewerkers, ouders en leerlingen de gelegenheid hebben om mee te denken over beleidszaken die een bovenschools karakter hebben. De leden van de GMR worden gekozen door de MR leden van de afzonderlijke scholen.

GMR leden per 1 oktober 2020

school naam geleding lid/plv lid
Dalton Den Haag Peter van den Boom (voorzitter) personeel lid
  Tineke Alsemgeest-Vremeijer personeel plv lid
  Jeroen Kranenburg leerling lid
De Einder Anneke Freeke personeel lid
  Bram Mens personeel lid
Haganum King Ling personeel plv lid
  Castor Smiet leerling lid
  Marinda van Dorst personeel plv lid
  Mariëlle Bevers ouder plv lid
HML Sophie Bravenboer personeel lid
  Titia Pijnacker Hordijk leerling plv lid
  Ulla de Wreede ouder lid
Johan de Witt Sg Marloes den Heijer personeel lid
  Vera Zielstra personeel plv lid
Lyceum Ypenburg Jeanette Rontberg personeel lid
  Muhammed Ali Güler leerling lid
  Michel de Neef personeel plv lid
  Fleur Goezinne ouder plv lid
Maerlant-Lyceum Eva Kok personeel lid
  Joep Lahaije leerling lid
  Deirdre Boer personeel plv lid
  Joep Hinderink leerling plv lid
Maris College Robert van der Zwart (secretaris) personeel lid
Rijswijks Lyceum/VVC Maarten Honkoop personeel lid
  Sander van der Leij personeel plv lid
  Jonathan van de Wal leerling lid
Segbroek Marianne van Horssen personeel lid
  Naquesty Amba leerling lid
  Esther Koert personeel plv lid