Medezeggenschap
GPMR overleg

GPMR overleg

De GPMR overlegt regelmatig met het College van bestuur van VO Haaglanden.

Hieronder zijn de vergaderdata weergegeven met de daarbij behorende stukken.

2016-2017
datum locatie agenda verslag
19-06-2017 Gymnasium Haganum
23-05-2017 De Einder