Scholen
Informatie scholen

Informatie scholen

Ouders

vakanties en vrije dagen

In ons land worden de schoolvakanties grotendeels centraal bepaald. Wel hebben scholen de mogelijkheid ongeveer vijf vrije dagen naar eigen inzicht in te plannen.
Bekijk daarom op de website van de desbetreffende VO Haaglanden school hoe de vakanties en vrije dagen daar exact zijn ingedeeld.

verlof

Bij het toekennen van verlof zijn scholen gebonden aan regels. Door de afdeling Leerplicht worden scholen aangesproken op de naleving van de Leerplichtwet en zijn ze verplicht ongeoorloofd verzuim te registreren en te melden.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden in de folder ‘Alles wat u moet weten over luxeverzuim en verlof’ van de gemeente Den Haag.

ouderbijdrage

De overheid bekostigt scholen sober en doelmatig. Dat betekent dat scholen aan ouders een (vrijwillige) financiële bijdrage kunnen vragen voor extra’s in het onderwijsprogramma zoals schoolreizen, excursies, tweetalig onderwijs, extra faciliteiten en/of leermiddelen, huiswerkbegeleiding. Voor de ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs zijn door de overheid regels vastgesteld, waar de Inspectie van het onderwijs toezicht op houdt.

Algemene informatie over de ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs is onder meer te vinden op de website van Ouders & Onderwijs.

Bekijk voor de ouderbijdrage op VO Haaglanden scholen de website en/of schoolgids van de desbetreffende school.

Docenten

Opleidingsschool Haaglanden

Opleidingsschool Haaglanden (OSH) is een samenwerkingsverband van de besturen van elf scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Haaglanden en Den Haag en van vier lerarenopleidingen. De scholen die samenwerken in OSH-verband verzorgen onder meer het praktijkdeel van de lerarenopleiding.
Vanuit VO Haaglanden participeren Lyceum Ypenburg, Rijswijks Lyceum, Van Vredenburch College en Maris College.

Netwerk Opleiden Docenten

Zeven scholen voor voortgezet onderwijs en vier lerarenopleidingen (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Universiteit Leiden en TU Delft) zijn onlangs een nieuwe opleidingsschool in de regio begonnen om aan de toenemende vraag naar goede docenten te kunnen voldoen. De opleidingsschool draagt de naam Netwerk Opleiden Docenten (NOD) en onderscheidt zich onder meer door een sterkere focus op de pedagogisch-didactische competenties van docenten in een grootstedelijke context.  Vanuit VO Haaglanden doen de Johan de Witt Scholengroep en het Haags Montessori Lyceum mee aan dit initiatief. Het NOD is van start gegaan aan het begin van schooljaar 2016-2017.