College van Bestuur

Het collectief als basis

Als College van Bestuur werken we vanuit het model van ‘collegiaal bestuur’: we werken samen op basis van een brede verantwoordelijkheid voor het collectief. Een aantal portefeuilles dragen we gezamenlijk en een aantal wordt verdeeld. Daarbij is sprake van een eerste en een tweede verantwoordelijke.

Samenstelling College van Bestuur

Het College van Bestuur van VO Haaglanden bestaat uit twee bestuurders: Han Elbers en Elyan Zegers.

Han Elbers

Han Elbers

Voorzitter

Meer informatie

Han Elbers

Han Elbers

Voorzitter

Han Elbers is ook:

  • Voorzitter van de Ledenadviesraad van de VO-raad (LAR)
  • Voorzitter van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West
  • Voorzitter van het VO Platform Haaglanden
  • Lid van de Raad van Advies bij JINC
  • Voorzitter van de Bestuursraad Opleidingsschool Haaglanden (OSH)

Elyan Zegers

Elyan Zegers

Lid

Meer informatie

Elyan Zegers

Elyan Zegers

Lid

  • Lid van de auditcommissie Stichting Glaslokaal

We doen het niet alleen

Zowel de rectoren en directeuren in het Rectoren- & Directeurenoverleg als onze collega’s van het Bestuurs- en Servicebureau ondersteunen en adviseren het College van Bestuur. We onderschrijven de afspraken uit de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. Deze kun je  lezen op www.vo-raad.nl.