Onze organisatie

In een oogopslag

VO Haaglanden is een samenwerkingsstichting voor openbaar en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs. Het bevoegd gezag is de Stichting VO Haaglanden. De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur, dat bestaat uit Han Elbers en Elyan Zegers.