Jaarverslagen

Verantwoording en jaarverslagen

We vinden openheid en transparantie belangrijk. Al onze scholen zijn te vinden op de site 'Scholen op de Kaart'. Als bestuur verantwoorden we ons ook via het jaarverslag. Daarmee laten we zien wat goed gaat en waar we trots op zijn, maar ook wat we nog beter willen en kunnen doen.

Intern en extern leggen we verantwoording af: bijvoorbeeld aan de Raad van Toezicht, aan de overheid en aan de Inspectie.

Ook zijn we transparant naar andere belanghebbenden: de medezeggenschap, ouders, personeel, leerlingen, afnemend en toeleverend onderwijs en naar andere bedrijven en organisaties.

Hier vind je onze jaarverslagen en jaarrekeningen: