Een klacht of een goed idee?

Kom praten

Conflicten zijn vervelend, maar een goed gesprek brengt de oplossing vaak al in zicht. Als het niet lukt met elkaar tot zo’n gesprek te komen, springt de mentor of afdelingsleider bij.

Elkaar zien, ieder je hart luchten geeft vaak al ruimte. Als dat ook niet helpt, kan de rector meekijken hoe het klimaat weer prettig wordt voor beide partijen.

Als je iedereen gesproken hebt

Een officiële procedure is het allerlaatste redmiddel: de klachtenregeling. De klacht die zo’n regeling ingaat, wordt zorgvuldig bekeken en objectief beoordeeld. In de gids van je school lees je hoe het bestuur de klachtenregeling precies heeft vormgegeven.

Van mooie ideeën groeien we

Als scholengroep staan we midden in de maatschappij. Voor een deel vórmen we die maatschappij natuurlijk ook. Mooie ideeën, slimme suggesties en bijzondere initiatieven heten we dan ook van harte welkom. We lezen je ideeën voor VO Haaglanden graag via info@vohaaglanden.nl.