Maris College
Maris College
Maris College
Maris College
Maris College

Maris College

vmbo, mavo, havo, vwo

Het Maris College verzorgt onderwijs op alle niveaus: van de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning tot en met vwo met technasium. De school bestaat uit zes verschillende locaties met zeven gebouwen, allemaal langs de kust van Kijkduin tot aan Scheveningen. Ook is er een hotspot in de Scheveningse haven. Dit is een ruimte waar leerlingen kunnen experimenteren met allerlei vormen van techniek. De school heeft leerlingen uit alle wijken en met diverse achtergronden. Het Maris College wil kansrijk onderwijs bieden waarin elke leerling het hoogst haalbare niveau kan bereiken. Door de kleinschaligheid van de zes locaties is er een veilig leerklimaat. Ook biedt de dakpanstructuur van de onderwijsniveaus onze leerlingen optimale mogelijkheden om op- of door te stromen. We hechten aan persoonlijke aandacht voor elke leerling en een sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Naar de website van Maris College

Alle scholen