Downloads
Downloads

Downloadcentrum

Hieronder zijn downloadbare bestanden te vinden met informatie over regelingen, vergoedingen, verlof etc.

Er zijn op verschillende plaatsen op de website ook andere downloadbare bestanden te vinden.

> CAO VO 2020

> Inkoopvoorwaarden VOH

> Integriteitscode VOH

> Jaarrekening VOH 2015

> Jaarrekening VOH 2016

> Jaarstukken 2017

> Klachtenregeling VOH

> Klokkenluidersregeling VOH

> Reglement e-mail en internetgebruik VOH

> Strategisch Plan 2012-2015

> Strategisch Plan 2016-2020

> Strategisch Plan 2021-2025